Phạm Lực - Pham Luc Painter - The gift of Happiness

Sunday, 11 19th

Last update02:27:17 PM

Hotline:  (+84) 906 15 55 88   

Pham Luc Paintings

Results 41 - 60 of 157

Gia đình

Gia đình

Size: 30x50cm

Year: 1968

Mẹ bán nước

Mẹ bán nước

Size: 30x50cm

Year: 1967

Phút thư giãn

Phút thư giãn

Size: 30x50cm

Year: 1967

Trên chiến trường

Trên chiến trường

Size:30x50cm

Year: 1967

Mẹ con dân tộc

Mẹ con dân tộc

Size: 30x50cm

Year: 1969

Cô dân quân

Cô dân quân

Size: 30x50cm

Year: 1967

Đánh cá

Đánh cá

Size: 30x50cm

Year: 1967

Chú bộ đội hút thuốc lào

Chú bộ đội hút thuốc lào

Size: 30x50cm

Year: 1967

Mẹ con

Mẹ con

Size: 30x50cm

Year: 1967

Cô dân quân

Cô dân quân

Size: 30x50cm

Year: 1967

Những cô dân quân

Những cô dân quân

Size: 30x50cm

Year: 1970

Thiếu nữ

Thiếu nữ

Size: 80x1m

Year: 1979

Thiếu nữ

Thiếu nữ

Size: 0.8x1m

Year: 1988

Thiếu nữ tắm

Thiếu nữ tắm

Size: 0.8x1m

Year: 2000

Phố mưa

Phố mưa

Size: 80x80cm

Year: 1975

Mẹ cho con bú

Mẹ cho con bú

Size: 80x1m

Year: 2009

Tiếng đàn

Tiếng đàn

Size: 80x1m

Year: 2009

Mẹ con

Mẹ con

Size: 80x1m

Year: 2009

Thiếu nữ và mèo

Thiếu nữ và mèo

Size: 80x1m

Year: 2009

Em bé chăn trâu

Em bé chăn trâu

Size: 80x1m

Year: 2009

Your Cart is Empty !

Fam Luc fanpage
Pham Luc Painter Chanel